KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI MADALYASI İLE KIBRIS ve KORE GAZİLERİNE DE “FAİZSİZ KONUT KREDİSİ” VERİLMESİ

 

 

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI MADALYASI İLE KIBRIS ve KORE GAZİLERİNE DE “FAİZSİZ KONUT KREDİSİ”  VERİLMESİ

.Ekim 2017

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 / Beştepe – Ankara

  Sayın Cumhurbaşkanım size yüksek müsaadenizle Kıbrıs Barış Harekâtına fiilen katılan bir gazi olarak hakkım olduğuna inandığım ancak verilmeyen madalya ile  “faizsiz konut kredisi ”nin Kıbrıs ve Kore şehit yakınlarına ve gazilerine de verilmesi ile ilgili iki konuyu arz etmek istiyorum:

 1-5 Ağustos 1974 gününden itibaren Ankara / Etimesgut ta konuşlu bulunan Gösteri ve Tatbikat Alayı (Zırhlı Alay), tekerlekli ve tırtıllı araçlarıyla birlikte iki grup halinde kara ve demiryolu ile önce Mersin’e daha sonra Kıbrıs’a intikal etmiştir.  Gösteri ve Tatbikat Alayı, 2nci Kıbrıs Barış Harekâtı ile birlikte 14 Ağustos 1974 günün itibaren, Meriç Köyü ve Paşa Köy istikametinde taarruz ederek, 15 Ağustos 1974 günü akşamına doğru saat: 18.30 civarında Magosa’yı ele geçirmiştir. Alay,16 Ağustos 1974 günü sabah saat. 08.30’dan itibaren de Magosa’nın güneyine inerek bugünkü “Atilla hattı” denilen Kıbrıs Türkleri ile Rumlar arasındaki doğu sınır hattını oluşturmuştur. Ben de bu taarruza Gösteri ve Tatbikat Alay’ının üsteğmen rütbesinde 2nci Tank Bölük Komutanı olarak bilfiil katıldım. 2nci Barış Harekâtı sırasında Gösteri ve Tatbikat Alayı’ndan toplam: 29 subay, astsubay, erbaş ve er şehit olmuştur. Benim bölüğümden ise birisi teğmen olmak üzere 4 şehit verilmiştir.

 Kıbrıs Barış Harekâtında bize verilen görev ile birlikte canımızı ve ailemizi hiçe sayarak ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve ordusunun onurunu ve gücünü korumak, caydırıcılığını sağlamak ayrıca Kıbrıslı soydaşlarımızın can ve mallarını kurtarmak amacıyla vazifemizi en iyi bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şayet bu günkü sınır hatları muhafaza ediliyorsa ve Kıbrıs’taki Türk vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde yaşıyorsa görevimizi tarihten gelen üstün bir fedakârlık ve kahramanlıkla tamamlamışız demektir. Bunun aksini kimse ispat edemez.

 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından yaklaşık 9-10 sene gibi uzun bir zaman geçtikten sonra 1983 yılı içerisinde Kıbrıs Barış Harekâtına katılan personelin çok az bir kısmına altın, gümüş ve bronz şeklinde madalya dağıtımı yapılmış ancak bunda da haksızlıklar ve mağduriyetler yaşanmış ve sessiz kahramanlar küstürülmüştür. Kimler için nasıl bir madalya teklifi önerilmiştir? Kimler tarafından hangi kıstaslara göre yapılmıştır? Tarafımdan bilinmemektedir.

 Magosa’yı ele geçiren Gösteri ve Tatbikat Alayı’nın sonradan emrine giren Gaziantep’teki 5nci Zırhlı Tugay Mekanize Bölük Komutanı P. Ütğm. Erdoğan Acar ile Alay’ın 28 Tümen Komutanlığı emrine verilen Keşif Bölük Komutanı Tank. Ütğm. Fikret Nebioğlu’nun dışında Gösteri ve Tatbikat Alayı’nın ben dâhil Alay Komutanı, Tank Tabur Komutanı ve Bölük Komutanları ile diğer subay, astsubay, erbaş ve erlerinin hiç birine madalya verilmemiştir. Ayrıca Alay’ın Kıbrıs Barış Harekâtı sırasındaki takviyeli personel mevcudunu ise takdirlerinize sunarım. Gösteri ve Tatbikat Alay Komutanlığınca, Alay personeli için üst komutanlığa madalya teklifleri yapılmış mıdır? Yapılmışsa niçin dikkate alınmamıştır? Bunların araştırılması ve çok geçte olsa mağduriyetlerin ve yanlışlıkların ortadan kaldırılması tarihi görevlerden birisi olacak ve gelecekte Silahlı Kuvvetlerin moral gücüne önemli katkıları bulunacaktır.

 Hakkım olduğuna inandığım madalya konusunda mağduriyetimin giderilmesi maksadıyla son olarak dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’e, Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’a ve Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Necdet Özel’e gönderdiğim 31 Temmuz 2013 tarihli ekleri ile birlikte 13 sayfalık kapsamlı ve gerekçeli yazılarıma karşılık; Milli Savunma Bakanlığının 20 Eylül 2013 tarihli MiY: 27714661-1680-48-13/Per. D. Şht. Gz. Ş.(1) sayılı yazısında; “Söz konusu talebiniz, konu ile ilgili yapılacak çalışmalarda dikkate alınacaktır.” Denilmiştir. Genelkurmay Başkanlığının 28 Ekim 2013 tarihli 2013/8055218/11420373 sayılı cevabi yazısında ise; “Silah arkadaşlarınızdan Ütğm. Erdoğan Acar ve Ütğm. Fikret Nebioğlu’nun teklifler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası ile taltif edildiğini, bunun dışında Gnkur. Başkanlığınca yapılacak bir işlem bulunmadığı” bildirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den ise bir cevap gelmemiştir.

 Söz konusu olan bu 13 sayfalık 31 Temmuz 2013 tarihli yazı eklerinde Gösteri ve Tatbikat Alay Komutan Yardımcısı Tank Albay Ahmet Demir’in (E. Tuğgeneral) 20 Nisan 2002 tarihinde tanzim ettiği ben dâhil madalya almaları gereken birlik komutanlarının listesi bulunmaktadır. Ne yazık ki bu listenin Kıbrıs Barış harekâtından sonra bu konuda tekliflerin yapıldığı 1976 yılı içerisinde üst makamlara gidip gitmediği bilinmemektedir.

 Ayrıca Gösteri ve Tatbikat Alay Komutanı Kurmay Albay Feridun Öztürk’ünde (rahmetli) Genelkurmay ATASE Başkanlığına gönderdiği 30 Nisan 2002 tarihli hatıralarında ise; 2nci Kıbrıs Barış Harekâtı sırasındaki üstün başarılarımız ifade edilmekte, benim de dâhil olduğum madalya ve takdirname listelerinin Gösteri ve Tatbikat Alay’ın idari yönden bağlı bulunduğu Paşa Köydeki 28nci Tümen Komutanlığına gönderildiği belirtilmektedir. Ancak bu listenin de Kara Kuvvetleri Komutanlığına gidip gitmediği bilinmemektedir.

 Madalya konusunda yukarıda belirttiğim makamlardan olumlu bir sonuç alamayınca,  bu defa 13 sayfalık 31 Temmuz 2013 tarihli dilekçeye ek olarak, Milli Savunma Bakanlığının 20 Eylül 2013 tarihli ve Genelkurmay Başkanlığının 28 Ekim 2013 tarihli bana gönderdiği cevabi yazıları ile birlikte, önce 04 Mart 2016 (Evrak No: 6145) tarihinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına, daha sonra da 10 Ağustos 2016 tarihinde ise  (Sayı:2016/14201) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundum. Ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 10 Mart 2016 tarihli ve 2016/354 sayılı kararınca “davanın süre aşımından” reddine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesince de, 03 Nisan 2017 tarihli kararı gereğince de (Başvuru Numarası: 2016/14201)“ Başvurunun, Mahkemeye erişim hakkının ihlali iddiasıyla ilgili kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması, diğer ihlal iddialarıyla ilgili kısmının başvuru yollarının tüketilmemesi nedenleriyle kabul edilemez olduğuna” dair karar verilmiştir. Yani Anayasa Mahkemesinden de müspet bir sonuç alınamamıştır.

 Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı (E) Albay Şükrü Tandoğan, Kıbrıs Barış Harekâtına bizzat katılıp madalya konusunda haksızlığa uğrayan ve mağdur edilen subay, astsubay, erbaş ve erler için uzun süreden beri gereken girişimleri Türk Hükümetin ilgili makamları nezdinde yapmış ancak şu ana kadar müspet bir sonuç alamamıştır.

 Sonuç olarak bana ve benim gibi Kıbrıs Barış Harekâtına fiilen katılan subay, astsubay, erbaş ve erlerine hak ettikleri madalyalarının daha da geç kalmadan 66 sayılı 30 Kasım 1920 tarihli İstiklâl Madalyası Kanunu ve daha sonra çıkarılan (1968 yılı içerisinde olmalı) kanun ve yasalar dikkate alınarak İstiklâl Savaşına katılan bütün gazilere verildiği gibi bizlere de madalya verilmesini, madalyaların yapımı ve dağıtımının Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine büyük maddi külfet getirmeyeceğini, şimdiye kadar bu konuda duyarsız ve ilgisiz kalan yetkili kişi ve makamları üzüntü ile yâd ettiğimi, başkaca müracaat edeceğim bir kişi, makam ve kuruluş olmadığını, bu son aşamada bu konunun ancak Cumhurbaşkanımız olarak sizlerin çözebileceğini değerlendirmekteyim.

 2- 13 Şubat 2014 tarihli 28912 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlanan “faizsiz konut kredisi” hakkındaki yönetmelik gereğince şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi kullanma hakkı sağlanmıştır.

 15 Temmuz 2016 tarihli ve 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1 Mart 2017 tarihli 29994 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği olarak ta faizsiz konut kredisine hak kazanan şehit aileleri ve malul gazilere ilave olarak 15 Temmuz 2016 şehit aileleri ve gazilerine de aynı hak tanınmış fakat Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı (E) Albay Şükrü Tandoğan’ın bu konuda girişimlerine rağmen benim gibi Kıbrıs ve Kore gazileri ise bu haktan mahrum bırakılmıştır.

 Sonuç olarak; 3713 sayılı kanuna tabi olan malul gaziler ile vazife malullerine, 15 Temmuz gazilerine ve şehit yakınlarına sağlanan faizsiz konut kredisinin Anayasamızın 10’uncu maddesinde ifade edildiği gibi, pozitif ayrımcılık kapsamında Kıbrıs ve Kore gazilerine de tanınmasını, bu suretle gaziler arasındaki ayırımcılık ve haksızlığın ortadan kalkacağını Saygılarımla arz ederim.

 

...................................................................................................................................................Yazan: İzzettin ÇOPUR
................................................................................................................................................................(E) Tnk. Kd. Alb.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN DİLEKÇEME VERDİĞİ GELEN CEVAP

  Kıbrıs Barış Harekâtı madalyası ile Kıbrıs ve Kore Gazilerine de  “Faizsiz konut kredisi” verilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiğim 24 Ekim 2017 tarihli EK-A’ da ki 3 sayfalık dilekçeme karşılık;

 1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler Başkanlığından alınan 07.11.2017 tarihli ve 54674231-622.01-E.118547 sayılı tarafıma gönderilen yazıda:

 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından dilekçemde belirtilen hususların incelenerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına havale edildiğini, konuya ilişkin bilgilendirmenin tarafıma bu kurumca mümkün olan en kısa sürede yapılacağı bildirilmiştir.

 2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığından alınan ve 06 /11/ 2017 tarihli, 54550218-622.01-E.115349 sayılı tarafıma gönderilen yazıda ise:

 A- Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdiğim yukarıda belirtiğim dilekçemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığınca incelendiği, Devlet Övünç Madalyası verilmesine yönelik talebimin KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Büyükelçiliğine iletilmek üzere kayıt altına alındığı,

 B- Kıbrıs Gazilerine de “faizsiz konut kredisi” hakkı verilmesine ilişkin talebimin ise mevzuatta değişiklik yapılmasını gerektirmekte olduğunu, ilgili tüm kurumların, konuya ilişkin kanun değişikliklerinde mutabık kalmaları ve değişiklik yapılması durumunda talebimin karşılanmasının mümkün olabileceği bildirilmiştir.

 Ben söz konusu Kıbrıs Barış Harekâtı madalyası ile Kıbrıs ve Kore Gazilerine de “Faizsiz konut kredisi” verilmesi konusundaki 24 Ekim 2017 tarihli dilekçemi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a intikal ettirilmek üzere göndermiş ve bu konuların ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çözülebileceğini ifade etmiştim.

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gönderilen cevabi yazıda; Devlet Övünç Madalyası verilmesine yönelik talebimin KKTC Büyükelçiliğine yönlendirildiği belirtilmektedir. Ancak benim Devlet Övünç Madalyası adı altında bir talebim yoktur. Kıbrıs Barış Harekâtında haksız olarak dağıtılan madalyadan bahsetmekte ve benimde madalya almam gerektiğini ifade etmekteyim. Bu dilekçemin KKTC Devleti ve Büyükelçiliği ile bir ilgisi yoktur. Ayrıca benim bu 24 Ekim 2017 tarihli 3 sayfalık dilekçemin Sayın Cumhurbaşkanlığımıza ulaştırılmadığı kanaatindeyim.

 Biz Kıbrıs Barış Harekâtının Kahraman Gazileri olarak madalyalarımızı; bizi şehit olma pahasına Kıbrıs’a gönderen ve harekât sonucunda büyük başarı, güç ve perestiş kazanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Genelkurmay Başkanlığından talep etmekteyiz.  Kamuoyunun takdirlerine sunarım. Saygılarımla. 17 Kasım 2017

 

........................................................................................................................................................Yazan: İzzettin ÇOPUR
.....................................................................................................................................................................(E) Tnk. Kd. Alb.

 

..........................................................................................................................................................................................                   .......................................... ...............